Duális képzés

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar valamint a Budapesti Javítóintézet között létrejött együttműködési megállapodás keretében a szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, a gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése. Szakmai gyakorlóhely e cél megvalósítására az Egyetem hallgatói számára gyakorlati képzést szervez. A gyakorlati képzés célja továbbá, hogy az Egyetem a Szakmai gyakorlóhely szervezet szakember utánpótlását segítse.
Alapképzésen szociális munka szakra, mesterképzésen szociális munka és szociálpolitika szakra várjuk a jelentkezőket.

Tájékoztatás hallgatóknak
SZTE – Bp. Javítóintézet együttműködési megállapodásai
Tájékoztatás a gyakorlati képzés felvételi időpontjáról