Juhász Péter Pál
igazgató

„A gyerekeket, akik minden képzeletet
felülmúló szenvedésen mentek keresztül,
türelemmel és szeretettel
újra meg lehet tanítani mosolyogni.”

Szakmai Önéletrajz

Képesítések – tréningek

 • Orvostovábbképző Egyetem – narkologia
 • FPI – gyermekfelügyelet
 • Zsámbéki Katolikus Tanárképző Főiskola – családvédelem
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola – általános szociális munkás
 • Sziget, Droginformációs Alapítvány – tréningjellegű megelőzési program
 • Kisebbségi Mediációs Intézet – mediáció
 • NCSSZI – gyermekjogi képviselő
 • Debreceni Egyetem- Gyermekvédelmi Szakellátás Szociális szakvizsga
 • Szegedi Tudományegyetem – Kisebbségpolitikus

Szakmai tapasztalatok:

 • marginalizálódott családokból érkező gyerekek ellátása, gondozása
 • marginalizálódott családokkal való esetmunka, családgondozás
 • magatartászavaros gyerekek reszocializációja
 • krízis-intervenció
 • szenvedélybetegségek prevenciója
 • iskolai – óvodai szociális munka
 • szenvedélybeteg gyerekek és fiatalok ellátása
 • szenvedélybeteg gyerekek és fiatalok családjának támogató ellátása
 • identitási eltérésekkel – problémákkal élő gyerekek és fiatalok valamint családjuk támogató ellátása
 • élménypedagógia
 • felügyelet nélküli, migráns kiskorúak ellátása és kapcsolatos ügyvitel
 • gyermekjogi képviselet
 • mediáció – vitavezetés
 • pszichoszociális és szociálpszichés ártalmak komplex kezelése
 • esetmegbeszélések – tréningek vezetése

Munkahelyek:

Főállásban

 • 1987-1989. Napköziotthonos Óvoda Budapest
 • 1990-2003. Fővárosi GYIVI majd TEGYESZ Átmeneti Otthon
 • 2003-2010. Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság
 • 2011 – Budapesti Javítóintézet

Mellékállásban, illetve megbízási szerződés alapján:

 • 2000-2001. Szociális és Családügyi Minisztérium
 • 2000-2001. Ifjúsági és Sport Minisztérium
 • 1995- Maugli Alapítvány majd Maugli Nonprofit Kft
 • 2010-2011 Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 • továbbá egyéb területekről, több önálló vállalkozás

Eddigi feladatkörök:

 • óvodapedagógus
 • gyermekfelügyelő
 • nevelőtanár – csoportvezető
 • felkért szakértő
 • humán vezető
 • otthonvezető
 • intézményvezető
 • szakmai vezető
 • ügyvezető
 • szociális munkás szakértő
 • addiktologiai szakértő
 • felkért előadó
 • mediátor – vitavezető
 • projektvezető
 • igazgató

Vezetési irányítási tapasztalat:

 • Átmeneti Gyermekotthon ifjúsági csoportjának vezetése
 • Átmeneti Gyermekotthon intézményvezető
 • Maugli Alapítvány szakmai vezető
 • Market Security Kft humán vezető
 • Az OGYSZB vezetőjének eseti helyettesítése
 • Tiszaderzsi szakmai többcélú bázis vezetése
 • Az OGYSZB vizsgáló állomásának vezetése
 • Kiskorú drogbetegek hazai ellátásának kísérleti megvalósításában szakmai vezető
 • Maugli Nonprofit Kft ügyvezető – szakmai vezető
 • Üzleti szférában cégvezető – tulajdonos
 • Budapesti Javítóintézet mb. igazgató
 • Budapesti Javítóintézet igazgató
 • Károlyi István Gyermekközpont mb. igazgató

Projektekben való részvétel:

 • 1992- gyakorlati élménypedagógia, kalandterápia rendezetlen életvitelű gyerekekkel
 • 1996 – élmény – és kalandalapú csoportépítés
 • 1998 – 2003. kiskorú drogbetegek hazai ellátásának kísérleti megvalósítása
 • 1999 – iskolai és közösségi drogprevenció
 • 2000 – 2001. gyvt. és végrehajtási rendeletek módosításának előkészítése
 • 2000 – 2001. Nemzeti Stratégia a Kábítószer Probléma Visszaszorítására szakmai anyag előkészítése
 • 2001 – 2003. Átmeneti Gyermekotthon átalakításának előkészítése, majd átalakítása a fővárosban
 • 2001 – a tiszaderzsi szakmai többcélú bázis létrehozása, működtetése
 • 2003 – 2004. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálati protokolljának kidolgozása
 • 2004 – 2006. az ecstasy hatásainak vizsgálata
 • 2007 – speciális szükségletű gyerekek ellátását segítő képzéssorozat
 • 2013 – gyermekvédelmi szakértő – javítóintézeti nevelés, egyéni gondozás, nevelés tervezése szakterület

Képességek:

 • mély elköteleződés a gyermekvédelmi problémakör irányába
 • az emberi nézőpont előtérbe helyezése
 • gyakorlatias kreativitás, a szakmai tapasztalatok mentén
 • nyitottság, kezdeményező készség a célok érdekében
 • hiteles és célratörő csapatmunkában való aktivitás
 • kitartó, problémaközpontú szakmai rendelkezésre állás

Egyéb ismeretek:

 • felhasználói szintű pc ismeret
 • B kat. Jogosítvány
 • extrem sport gyakorlat, síkvízi és vadvízi jártasság
 • célzott programú gyermektáborok szervezése, vezetése
 • üzleti és szociális szférában szerzett irányítási, menedzselési tapasztalat