Vallásgyakorlás szabályai és rendje

A fiatalkorú jogosult a vallási és lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására.

Az intézet minden eszközzel elősegíti a fiatalkorú hitéletének gyakorlását.

A fiatalkorúval kapcsolatot tarthat az egyház erre hivatalosan felhatalmazott képviselője, akinek írásos kérelmére az intézet igazgatója engedélyt és tájékoztatást ad a kapcsolattartás realizálásáról. A kapcsolat felvételét bármelyik fél kezdeményezheti, vagy elutasíthatja.

A fiatalkorú vallási hovatartozásáról az intézet nyilvántartást nem vezet, az ezzel kapcsolatos adatokról tájékoztatást nem ad.

Az intézet biztosítja a vallásgyakorláshoz szükséges időpontot, az arra alkalmas helyiséget. A tárgyi kellékekről az egyház gondoskodik.

Az intézet biztosítja a vallásgyakorlás céljából az ellenőrzés nélküli érintkezés lehetőségét a fiatalkorú és az egyház meghatalmazott képviselője között.

A fiatalkorú jogosult magánál tartani a vallás gyakorlásához szükséges könyveket, továbbá az intézet rendjét és biztonságát nem veszélyeztető vallási kegytárgyakat.

Az egyház képviselője nem avatkozhat be az intézet szakmai tevékenységébe.

Az intézet a szakmai oktató, nevelő munkája során is szervez egyházi/vallási vonatkozású rendezvényeket.

Print Friendly, PDF & Email