Hitélet az intézményben

Az intézetben biztosított a vallásgyakorlás. Heti rendszerességgel, szintenként tart biblia történeti foglalkozásokat a csoportoknak intézetünk egyik nevelője, amelyet filmvetítéssel tesz látványosabbá és érthetőbbé. A keresztény ünnepek közeledtével az ünnephez szorosan kapcsolódó ismeretanyag kerül átadásra. Az intézményben a hitélet gyakorlására ún. „Csendes szoba” került kialakításra, így megteremtettük annak lehetőségét is, hogy rendszeresen jelen lehessenek az egyházak, felekezetek képviselői. Heti rendszerességgel keresi fel intézetünk fiataljait a katolikus egyház képviselője és egyházközössége néhány fiatalja, akik a fiatalkorúakkal közösen rajzolnak, énekelnek, beszélgetnek, imádkoznak. Karácsonykor az egyik református gyülekezet fiataljai ajándékoznak meg bennünket műsorukkal. Ezek a foglalkozások beágyazódtak az intézet életébe, a délutáni órarendbe és törekednünk kell arra, hogy hosszú távon is együttműködhessünk, mivel rendkívül jó hatással vannak fiataljainkra, mindennapi életükre.
A keresztény ünnepek közül az Adventet, a Karácsonyt és a Húsvétot az intézet fiataljai és munkatársai közösen ünneplik. Immár hagyománnyá vált, hogy az udvarunkon felállított kopjafánál együtt ünnepeljük a halottak Napját is.

Elmondható, hogy az előzetesen letartóztatott fiataljaink jelentős részének kultúrájában jelen van a vallásos érzület, amely a közvetlen környezetük díszítésében, vallásukra utaló tárgyak őrzésében is megjelenik.

Print Friendly, PDF & Email