Rendészeti és Biztonsági Szolgálat

A rendészeti és biztonsági szolgálat az általános igazgatóhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete alatt végzi tevékenységét. A szolgálatot a rendészeti és biztonsági szolgálat vezetője irányítja. Munkáját a rendészeti ügyeletvezetők segítik, akik az adott munkanapra beosztott, nappalos/éjszakás rendész munkatársak  napi tevékenységét irányítják koordinálják.

 

A rendészeti feladatok részletes szabályozását az intézmény Rendészeti és biztonsági szabályzata tartalmazza.

 

      A rendészeti és biztonsági szolgálat feladatai:

 

 • Személyes kontrollal és technikai eszközök alkalmazásával gondoskodik a fiatalkorú fogvatartottak 24 órás folyamatos felügyeletéről, a fiatalkorúak és az intézet biztonságos őrzéséről, védelméről.
 • A rendészeti munkatársak folyamatos jelenlétükkel, felügyeletükkel és ellenőrzéseikkel megakadályozzák a kívülről tapasztalt, valamint az intézeten belül fellépő rendbontást, biztosítva ezzel az intézetben végzett oktató-nevelő tevékenység zavartalanságát.
 • Folyamatosan ellenőrzik a mechanikus és elektronikus biztonsági berendezések meglétét, épségét és működőképességét, tapasztalataikat írásban rögzítik, meghibásodás, rongálás észlelése esetén azonnal jelzéssel élnek és intézkedést kezdeményeznek a kijavításra.
 • A fiatalkorúval szemben biztonsági intézkedésként biztonsági ellenőrzést, vizsgálatot és szemlét, személyes használati tárgyainak és ruházatának átvizsgálását, csomag átvizsgálását, valamint elektronikus megfigyelési eszközt alkalmaznak.
 • A nevelési csoportok lakóegységeiben rendszeres időközönként, de legalább havi egy alkalommal, váratlan időpontban biztonsági ellenőrzést végeznek, melynek eredményéről jegyzőkönyvet készítenek.
 • Szükség esetén, a Rendészeti és biztonsági szabályzatban foglaltak szerint, testi kényszert (megfogás, lefogás, ellökés, elvezetés, önvédelmi fogás), illetve a tizennegyedik életév alatti fiatalnál korlátozott testi kényszert (lefogás, megfogás) alkalmaz
 • Teljesíti a fiatalok intézeten belüli kísérését, közreműködik a kiszállítások lebonyolításában, biztosítja az intézmény napirendjének, a különböző rendezvényeknek a biztonságos megvalósítását.
 • Feladatai teljesítése során a szolgálat szorosan együttműködik az intézet szervezeti egységeinek munkatársaival, különösen a fiatalokhoz aktuálisan beosztott nevelőkkel és gyermekfelügyelőkkel, valamint a növendékügyi iroda és az egészségügyi részleg munkatársaival.
 • Tűz vagy elemi csapás esetén, rendkívüli esemény bekövetkezésekor azonnal intézkedik a személyi és vagyoni kár megelőzésére, és köteles haladéktalanul értesíteni az intézet igazgatóját vagy helyettesét.
 • A növendékügyi iroda munkaidején kívül, a növendékeknél jelentkező egészségügyi problémák esetén értesíti az ügyeletes vezetőt, szükség esetén intézkedik az orvosi ellátás és az esetleges kiszállítás megszervezéséről.
 • A hatályos jogszabályok és a belső szabályzatok figyelembe vételével intézkedik a növendékügyi iroda munkaidején kívüli időpontban befogadásra előállított fiatalkorú befogadásáról.
 • A növendékügyi iroda munkaidején kívül gondoskodik arról, hogy a fiatalkorúak időben, a szükséges felszereléssel és élelemmel ellátva kiszállításra kerülhessenek.
 • Az intézet vezetőségének és egyéb szervezeti egységeinek munkaidején kívül jelentkező „rutinszerű” feladatok ellátása tekintetében, a szolgálatra beosztott rendészeti munkatársak ügyeletvezetője felel a szabályszerű intézkedések megtételéért.
 • Biztosítja, ellenőrzi és regisztrálja a személyek és gépjárművek ki- és belépését.
 • Átveszi a növendékek részére érkezett csomagokat, aktívan részt vesz a látogatások lebonyolításában, ellenőrzésében.
 • Feladata a kulcsok, egyéni segélyhívók kiadása és visszavételezése.
 • Köteles pontosan vezetni a rendészeti csoport nyilvántartásait és maradéktalanul ellátni az adminisztrációs feladatokat.