Az intézet gazdasági egysége

 

Intézetünk szakmai munkáját a gazdasági koordinátor irányításával 17 fő gazdasági dolgozó segíti az alábbi szervezeti bontásban:

1.)    Intézetünk pénzügyi-gazdasági ügyeit az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ végzi, irányítja. A gazdasági részlegünkben emiatt 3 fő látja el a helyi feladatokat, 1 fő humánpolitikai munkatárs, 1 fő pénztáros-raktáros, valamint 1 fő gazdasági koordinátor.

Ez a részleg intézi dolgozónk humánpolitikával, illetve bérével kapcsolatos feladatait. Itt történik a beszerzett áruk raktározása, nyilvántartása illetve a házipénztári forgalom bonyolítása, valamint egyéb pénzügyi-gazdasági feladatok elvégzése.

2.)    Ellátott gyermekeink napi ötszöri étkeztetését, az élelmezési részleg végzi az élelmezésvezető irányításával. A konyhánkban szakácsok és konyhai kisegítők dolgoznak. Ugyancsak e részleg látja el dolgozóink étkeztetését, illetve készíti el külső megrendelőink számára az ebédet.

Az élelmezést adott norma alapján a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik munkatársaink. A főzéshez kizárólag hatóságilag ellenőrzött friss, illetve mirelit alapanyagokat szerzünk be. Az étlap elkészítése során maximálisan figyelembevételre kerül gyermekeink életkori sajátosságaiból adódó tápanyag szükséglete, valamint a jogszabályokban foglalt előírások.

3.)    Intézetünk műszaki tevékenységét karbantartó részlegünk végzi a csoportvezető irányításával. Ez a részleg végzi a meghibásodott, sérült eszközeink, bútorzatunk javítását, megelőző karbantartását. Sok esetben szakmai felkészültségük révén kisebb átépítési, illetve új tartozékok létrehozási munkáit is elvégzik.

4.)    Intézetünkben 1 fő gépkocsivezető látja a szállítási, beszerzési feladatokat. Ugyancsak 1 fő végzi azon helyiségek (irodák, folyosók stb.) takarítását, ahol ezt gyermekeinkkel nem tudjuk megoldani.